Navigace:

Organizace školního roku 2018/2019

Napsal(a):  | 04.08.2014

Organizace školního roku

Školní rok začne v pondělí 3. září 2018, kdy všechny žáky přivítá paní ředitelka Pavla Havlová a pan starosta Luděk Kvapil. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

 Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve  středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny pro kladenský okres

od 4. do 10. března 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 19. dubna 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

 

 

 

 

 Personální obsazení

ředitelka školy: Mgr. Pavla Havlová

Základní škola

1.ročník Mgr. Pavla Havlová

2. a 3. ročník Mgr. Jana Hofmanová

4. a 5. ročník Mgr. Jaromír Vadinský

Školní družina

Bc. Eva Kramperová

provoz ŠD od 12,00 – 16,00 hodin. Poplatek 50,- Kč/ měsíc.

Mateřská škola

Jitka Chvapilová – učitelka

Bc. Marie Dragounová, DiS – učitelka

provoz MŠ 6,30 – 16,30 hodin

Asistent pedagoga ZŠ

Hana Havlová, Jana Hrůnková

Provozní zaměstnanci

Viera Procházková - školnice, uklízečka

Radka Trávníčková - vedoucí jídelny, kuchařka

Vendula Hájková – kuchařka

Iveta Liscová – uklízečka MŠ

 

Charakteristika školy

Vzdělávací program školy:    Brána školy otevřená, č.j.97/2007

Typ školy umožňuje v moderním a příjemném prostředí zajištění individuálního přístupu a kvalitního rozvoje jedince na základě jeho dispozic, schopností, vloh, se zaměřením na zvládnutí požadavků dalších stupňů škol. Díky počtu žáků je možné věnovat pozornost talentovaným dětem i dětem se specifickými poruchami chování a učení. Škola úzce spolupracuje s PPP na Kladně i se Střediskem výchovné péče ve Slaném a PPP Roudnice nad Labem, APLA Praha, apod.

Všechny ročníky se vzdělávají podle vlastního vzdělávacího plánu „Brána školy otevřená“, který zajišťuje dětem moderní metody výuky s možností seberealizace dítěte podle vlastních schopností s možností pro vzdělávání podle RVP ZV. V průběhu výuky děti uplatňují vlastní tvořivost, objevují vlastní možnosti řešení, učí se hodnotit svoji práci i svých kamarádů, učí se pomáhat si ve skupinách a vzájemně spolupracovat a podporovat se.

 1. vyučovací hodina začíná v 8,00 - 8,45 hod.
 2. 8,55 - 9,40
 3. 10,00 - 10,45
 4. 10,55 - 11,40
 5. 11,50 - 12,35
 6. 12,45 - 13,30
 7. 13,40 - 14,25

První týden pro prvňáčky:

pondělí 1 vyuč. hodina, úterý 2 vyuč. hodiny, středa 3 vyuč. hodiny. Dále dle rozvrhu.

Ostatní ročníky první den 1 hodina, dále dle rozvrhu.

Během celého školního roku je vyhlášena soutěž ve sběru starého papíru, víček od PET lahví a kaštanů. Děti vše zvážené a podepsané nosí průběžně do školy. Soutěž je vyhodnocena 2x ročně a nejlepší sběrači dostanou odměny.

Při nepřítomnosti odhlašují obědy rodiče, sourozenci nebo další rodinní příslušníci buď osobně v jídelně nebo telefonicky na telefonním čísle 603 189 345, a to vždy do 8,00 hodin téhož dne. Pokud rodiče dítěti neodhlásí oběd, propadne bez jakékoli náhrady.

Pokud dítě bude odcházet během vyučování (lékař apod.), přebírá si ho zákonný zástupce osobně za přítomnosti učitele. V tomto případě je nutné domluvit se s vedoucí kuchyně pí. Trávníčkovou na odhlášení oběda.

Školní rok bude rozdělen do měsíčních témat, která budou prolínat životem školy.

Měsíční témata

Jak se nám tu žije! (září, říjen, listopad)

Období zimního slunovratu (prosinec, leden, únor)

Probouzení Země (březen, duben, květen)

Vzpomínky na minulost (červen)

 

Do činnosti školy budou zahrnuty:

 • Návštěvy divadel, výlety a exkurze v souladu se vzdělávacím programem školy
 • Škola v přírodě
 • Projektové dny – Velikonoce, Den dětí, den v přírodě, bezpečnost dětem, …
 • Testování SCIO a Kalibro (3., 4., 5. ročník)
 • Sportovní soutěže
 • Sběr papíru, víček a kaštanů
 • Projektový den s dalšími malotřídními školami
 • Vánoční besídka u rozsvíceného vánočního stromu, vánoční výstava
 • Noc a Andersenem
 • Posviťme si na strašidla
 • Galerie na plotě a další

 

Chtěli bychom nabídnout tyto zájmové útvary:

(od října)

Reedukační - náprava (SPU)

Sportovní (včetně florbalu)

Hrátky s angličtinou - pro 1. a 2. třídu s rodilým mluvčím Stevem

Ruční práce/keramika

- kroužky budou otevřeny podle zájmu dětí od října 2018

Kalendář akcí

18 červen 2019

Plavání

detail
25 červen 2019

Plavání

detail
28 červen 2019

Slavnostní předávání vysvědčení

Na školním dvoře bude slavnostně předáno vysvědč...

detail

Kontakty

ZŠ a MŠ Kmetiněves
Kmetiněves 77, p. Hospozín, 273 22
IČO: 75034875 | IZO: 102086745

Tel.: +420 315 766 010
E-mail: zskmetineves@seznam.cz
Web: www.zskmetineves.cz