Navigace:
Vadinský Jaromír

Vadinský Jaromír

úterý, 16 duben 2019 00:00

Plavání 2019

První lekce plavání pro žáky a děti školy začíná již příští úterý 23. 4. 2019. Odjíždíme již v 7:30!!! od školy.

úterý, 18 prosinec 2018 00:00

Poděkování

Rádi bychom poděkovali za sponzorské dary rodičům, především paní Mikešové, paní Javorské, manželům Bláhovýmwink

pondělí, 03 září 2018 00:00

Aktuální rozvrh hodin

neděle, 02 září 2018 00:00

Nabídka volných míst v MŠ

V současné době máme ještě volná místa pro děti v naší mateřské škole. Nabízíme kvalitní a moderní zázemí včetně profesionálního přístupu učitelek.

VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU "PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2018 (II. ETAPA)"

 
MŠMTvyhlašuje druhou etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol.   
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje druhou etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol.   
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018  druhou etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů, které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.
 
Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.
 
Druhá etapa rozvojového programu je určena pro období leden – červen 2018 tak, aby společně s první etapou byla zajištěna podpora pro celý školní rok 2017/2018.
 
Škola předává Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.
 
Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 9. října 2017. Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 6. listopadu 2017.
 

Podrobnosti ZDE

pondělí, 27 srpen 2018 00:00

Vítáme Vás!

Vítáme Vás v novém školním roce!

Těšíme se na Vás v pondělí v 8:00, pro podrobnosti koukněte SEM!

úterý, 03 červenec 2018 00:00

Rekonstrukce podlahy

Z důvodu rekonstrukce podlahy v přízemí školy je od 2. 7. 2018 uzavřena mateřská škola v Kmetiněvsi. Omlouváme se.

pátek, 03 listopad 2017 00:00

Rozpočty školy

V této sekci naleznete návrhy rozpočtů, schválené rozpočty i střednědobý výhled rozpočtu. Viz níže.

sobota, 28 říjen 2017 00:00

Strom pro radost 2017

I v letošním roce jsme se zúčastnili dobrovolnického projektu 72 hodin. Společně jsme v pátek 13. října zasadili "strom pro radost", tentokrát to je slivoň - švestka, která by měla plodit velké plody. Projekt je prezentován na webových stránkách 72 hodin.

Podrobné informace naleznete ZDE.

úterý, 19 září 2017 00:00

OP VVV Logistar

Projekt

Logistar

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007645

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

 

 

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Strana 1 z 3

Kalendář akcí

18 červen 2019

Plavání

detail
25 červen 2019

Plavání

detail
28 červen 2019

Slavnostní předávání vysvědčení

Na školním dvoře bude slavnostně předáno vysvědč...

detail

Kontakty

ZŠ a MŠ Kmetiněves
Kmetiněves 77, p. Hospozín, 273 22
IČO: 75034875 | IZO: 102086745

Tel.: +420 315 766 010
E-mail: zskmetineves@seznam.cz
Web: www.zskmetineves.cz