Navigace:
Vadinský Jaromír

Vadinský Jaromír

úterý, 03 červenec 2018 00:00

Rekonstrukce podlahy

Z důvodu rekonstrukce podlahy v přízemí školy je od 2. 7. 2018 uzavřena mateřská škola v Kmetiněvsi. Omlouváme se.

pátek, 03 listopad 2017 00:00

Rozpočty školy

V této sekci naleznete návrhy rozpočtů, schválené rozpočty i střednědobý výhled rozpočtu. Viz níže.

sobota, 28 říjen 2017 00:00

Strom pro radost 2017

I v letošním roce jsme se zúčastnili dobrovolnického projektu 72 hodin. Společně jsme v pátek 13. října zasadili "strom pro radost", tentokrát to je slivoň - švestka, která by měla plodit velké plody. Projekt je prezentován na webových stránkách 72 hodin.

Podrobné informace naleznete ZDE.

úterý, 19 září 2017 00:00

OP VVV Logistar

Projekt

Logistar

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007645

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

 

 

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

čtvrtek, 31 srpen 2017 00:00

Organizace školního roku 2017/2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KMETINĚVES

Školní rok 2017 / 2018

kontakty

ředitelna, ŠD

ŠJ

tel.: 315 766 010

tel.: 776 875 023

tel.: 603 189 345

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zskmetineves.cz

 

 

 

Organizační pokyny

Organizace školního roku

Školní rok začne v pondělí 4. září 2017, kdy všechny žáky přivítá paní ředitelka Pavla Havlová a pan starosta Luděk Kvapil. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

 Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v  úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny pro kladenský okres

od 26. února do 4. března 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 Personální obsazení

ředitelka školy: Mgr. Pavla Havlová

Základní škola

1. ročník Mgr. Pavla Havlová

2., 4. ročník Mgr. Jana Hofmanová

3. a 5. ročník Mgr. Jaromír Vadinský

Školní družina

Bc. Eva Kramperová

provoz ŠD od 12,00 – 16,00 hodin. Poplatek 50,- Kč/ měsíc.

Mateřská škola

Jitka Chvapilová – učitelka

Bc. Marie Dragounová, DiS – učitelka

Hana Kalousová – chůva v MŠ

provoz MŠ 6,30 – 16,30 hodin

Asistent pedagoga ZŠ

Hana Havlová, Jana Hrůnková

Provozní zaměstnanci

Viera Procházková - školnice, uklízečka

Radka Trávníčková - vedoucí jídelny, kuchařka

Vendula Hájková – kuchařka

Iveta Liscová – uklízečka MŠ

 

Charakteristika školy

Vzdělávací program školy:    Brána školy otevřená, č.j.97/2007

Typ školy umožňuje v moderním a příjemném prostředí zajištění individuálního přístupu a kvalitního rozvoje jedince na základě jeho dispozic, schopností, vloh, se zaměřením na zvládnutí požadavků dalších stupňů škol. Díky počtu žáků je možné věnovat pozornost talentovaným dětem i dětem se specifickými poruchami chování a učení. Škola úzce spolupracuje s PPP na Kladně i se Střediskem výchovné péče ve Slaném a PPP Roudnice nad Labem, APLA Praha, apod.

Všechny ročníky se vzdělávají podle vlastního vzdělávacího plánu „Brána školy otevřená“, který zajišťuje dětem moderní metody výuky s možností seberealizace dítěte podle vlastních schopností s možností pro vzdělávání podle RVP ZV - LMP. V průběhu výuky děti uplatňují vlastní tvořivost, objevují vlastní možnosti řešení, učí se hodnotit svoji práci i svých kamarádů, učí se pomáhat si ve skupinách a vzájemně spolupracovat a podporovat se.

  1. vyučovací hodina začíná v 8,00 - 8,45 hod.
  2. 8,55 - 9,40
  3. 10,00 - 10,45
  4. 10,55 - 11,40
  5. 11,50 - 12,35
  6. 12,45 - 13,30
  7. 13,40 - 14,25

První týden pro prvňáčky:

pondělí 1vyuč. hodina, úterý 2 vyuč. hodiny, středa 3 vyuč. hodiny. Dále dle rozvrhu.

Ostatní ročníky první den 1 hodina, dále dle rozvrhu.

Během celého školního roku je vyhlášena soutěž ve sběru starého papíru, víček od PET lahví a kaštanů. Děti vše zvážené a podepsané nosí průběžně do školy. Soutěž je vyhodnocena 2x ročně a nejlepší sběrači dostanou odměny.

Při nepřítomnosti odhlašují obědy rodiče, sourozenci nebo další rodinní příslušníci buď osobně v jídelně nebo telefonicky na telefonním čísle 603 189 345, a to vždy do 8,00 hodin téhož dne. Pokud rodiče dítěti neodhlásí oběd, propadne bez jakékoli náhrady.

Pokud dítě bude odcházet během vyučování (lékař apod.), přebírá si ho zákonný zástupce osobně za přítomnosti učitele. V tomto případě je nutné domluvit se s vedoucí kuchyně pí. Trávníčkovou na odhlášení oběda.

Školní rok bude rozdělen do měsíčních témat, která budou prolínat životem školy.

Měsíční témata

Podzim v přírodě (září, říjen, listopad)

Zima v přírodě (prosinec, leden, únor)

Jaro v přírodě (březen, duben, květen)

Naši mazlíčci (červen)

 

Do činnosti školy budou zahrnuty:

- Návštěvy divadel, výlety a exkurze v souladu se vzdělávacím programem školy

- Škola v přírodě

- Projektové dny – Velikonoce, Den dětí, den v přírodě, bezpečnost dětem, …

- Testování SCIO a Kalibro (3., 4., 5. ročník)

- Sportovní soutěže

- Sběr papíru, víček a kaštanů

- Projektový den s dalšími malotřídními školami

- Vánoční besídka u rozsvíceného vánočního stromu, vánoční výstava

- Noc a Andersenem

- Posviťme si na strašidla

- Galerie na plotě a další

 

Chtěli bychom nabídnout tyto zájmové útvary:

(od října)

Počítač hrou

Stolní a logické hry - od září

Sportovní (včetně florbalu)

Hrátky s angličtinou - pro 1. a 2. třídu s rodilým mluvčím Stevem

Ruční práce/keramika

- kroužky budou otevřeny podle zájmu dětí od října 2017

 

Všem dětem i rodičům přejeme hodně úspěchů, trpělivosti a pěkných zážitků od září do června a pamatujte, že samé 1 jsou pěkné a moc bychom je všem přáli, ale nejsou v životě to nejdůležitější

                             :o)

zaměstnanci školy

 

 

pondělí, 26 červen 2017 00:00

Výroční zprávy

Výroční zpráva školy

úterý, 14 únor 2017 00:00

Noc s Andersenem 2017

Dne 31. března 2017 pořádáme tradiční Noc s Andersenem.

čtvrtek, 19 leden 2017 00:00

Olympijský víceboj

I v tomto školním roce se účastníme celorepublikového projektu "Olympijský víceboj". Žáci plní různé disciplíny, koukněte ZDE.

pondělí, 12 září 2016 00:00

72 hodin

Účastníme se projektu v rámci tzv. 72 hodin! Více informací naleznete v záložce: "Projekty školy" (O škole)

pondělí, 12 září 2016 00:00

Strom pro radost

Projekt "Strom pro radost" registrovaný v rámci projektu 72 hodin byl schválen!

Od této chvíle se zobrazuje v přehledu projektů na webu https://www.72hodin.cz .

Přímý odkaz na projekt je:
https://www.72hodin.cz/2016/projekty/strom-pro-radost .

Budeme rádi, když se přidáte!

Strana 1 z 2

Kalendář akcí

26 červen 2018

Lánská obora

V úterý 26. 6. 2018 jedeme na školní výlet do Lán...

detail
27 červen 2018

Den mazlíčků

Ve středu 27. 6. 2018 proběhne Den mazlíčků, přine...

detail
28 červen 2018

Výuka plavání

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 bude poslední výuka plavání....

detail

Kontakty

ZŠ a MŠ Kmetiněves
Kmetiněves 77, p. Hospozín, 273 22
IČO: 75034875 | IZO: 102086745

Tel.: +420 315 766 010
E-mail: zskmetineves@seznam.cz
Web: www.zskmetineves.cz